Invăţământ


PLAN DE DEZVOLTARE SCOLARA

PREZENTAREA UNITII SCOLARE

Informatii cu privire la identitatea scolii;

Nivelul de dezvoltare economica si sociala. - Principala  ocupatie a locuitorilor din comuna noastra este agricultura (cultura plantelor si cresterea animalelor), la care s-au adaugat in ultimii ani micii întreprinzatori, care au înfiintat asociatii de tip familial, axate pe prelucrarea lemnului si a materialelor metalice .precum si un atelier de confectie. Veniturile populatiei sunt in general reduse, la mare parte dintre parintii elevilor, ele se reduc la ajutorul social si/sau alocatiile pentru copii.

Informatii cu privire la localizarea geografica

Scoala cu clasele  I-VIII Vladeni Deal este scoala coordonatoare si  este situata in centrul satului Vladeni Deal, care se afla la limita sudica a judetului Botosani , fiind marginita la   S-V de judetul Iasi, la E. de comuna Prajeni .la N si N-E de orasul Flamanzi iar la V de comuna Tudora.

Mijloacele de transport sunt cele rutiere care fac legatura intre orasul Botosni si alte orase din tara.:Iasi, Bucuresti Constanta, Timisoara.In interiorul comunei accesul catre satele componente se face cu mijloace auto pe drumurile comunale 45 si 46(la Vladeni si Radeni si 46A la Storesti drumuri ce au fost refacute prin programe de reabilitare.

Scoala cu personalitate juridica dispune de post telefoic, toate scolile din comuna Frumusica  fiind conectate la Internet, Scoala cu clasele I-VIII Vladeni Deal  este unitate scolara cu personalitate juridica, având ca structuri arondate scoala cu clasele I-VIII Storesti , scoala cu-clasele I-IV Sendreni, Scoala cu clasele I-VIII Radeni, scoala cu clasele I-IV Boscoteni, scoala cu clasele I-IV Frumusica

Facilitati didactice

Scoal?? FrumuÂ?ica dispune de 6 sali de clasa , destinate înv??????mântului primar si gimnazial (spa??iu insuficient deoarece in scoal?? func??ioneaz?? si Gr??dini??a c??reia îi sunt destinate 2 s??li) ,1 laborator de fizica-chimie, 1 laborator de informatica (10 calculatoare), 1 Centru de informare si documentare cu 2calculatoare si peste 300 volume, 1 copiator, 3imprimante si alte 2 calculatoare, fax..

In anul 2006 Â?coala cu clasele I-VIII StoreÂ?ti a beneficiat de repara??ii capitale Â?i de un local nou cu 4 s??li de clas?? Â?i utilit????ile necesare, Totodat?? Â?i în satul Â?endreni s-a dat în folosin???? un local nou de Â?coal?? av??nd Â?i grup sanitar modern..

Numar cadre didactice:       

Total cadre didactice: 28    

Calificate: 27.     

Necalificate-1

Informatii cu privire la efectivele de elevi:

Elevi înmatriculati în cele 6 unitati scolare: 

Media pe clasa este de 16 elevi.

Nr. celor care au abandonat cursurile ,sem I 2006/2007 -5 elevi la Â?coala cu ci. I-VIII StoreÂ?ti)

Rata de absolvire: 96,58.