Proiecte Uniunea Europeană
Afisari | 1-1 din total: 1
1

Proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Prioritatea de investiție 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, apel de proiecte nr. 3 Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non romă), prin implementarea de măsuri integrate Titlul proiectului: “Măsuri integrate de dezvoltare a comunității marginalizate din comuna Frumușica” Cod proiect: POCU/140/4/2/114817 Data inceperii: 07 mai 2018 Durata proiect: 36 luni Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 18.229.190,58 lei din care valoarea contribuției partenerilor este de 264,958.16 lei.

1